I samarbejde med brændselsforhandlere har vi gjort en stor indsats for at teste mange typer biobrændsler, der kan forventes at benyttes, i vores anlæg. Med henblik på en sammenhæng mellem kvalitet og pris.

​Prisen på brændsel i dag er fluktuerende i forhold til markedet, så vi overvejer altid det nuværende marked som en afgørende faktor for vores anbefalinger af brændsel. Dog er prisen ikke den eneste faktor der spiller ind, da vi bygger vores anbefalinger på pris/kWh samt kvaliteten af brændslet. En ringe kvalitet af brændsel kan medføre problemer i form af nedetid og i værste tilfælde haveri.

​Vi har kunder der, over en målt periode, har fyret for under 0,15kr/kWh, efter korrekt indstilling af kedelstyring og valg af det rigtige brændsel.

Såfremt man har flere forskellige brændsler til rådighed, såsom:

  • Gammelt korn
  • Afrens fra korn eller raps
  • Træflis
  • Snittet halm
  • Osv.

​Kan det med fordel anbefales at vælge en alsidig kedel, der kan fyre med alle typer brændsel.

For at se mere af hvad vi laver indenfor dette, kig venligst under vores galleri, eller tag kontakt til os på mail eller telefon.