Halmfyr med lagertank består typisk af 50-100 m3 vand.

Problemstillinger du bør overveje, når du vælger denne løsning:

 • Kedelvandet er ikke adskilt fra anlægsvand.
 • Almindelig postevand påfyldt halmfyret forårsager:
  Kalk i vandet. Kalk i vand udskiller sig i høj grad over 65 grader og sætter sig ​i veksler, ventiler og rør m.v.
 • Forsuring af vandet giver en sort/rødlig vandkvalitet. Aflejringer i form af jernoxid. Vi regulerer vandets PH således, at alt kalk fjernes og tærring minimeres ved fyldning.
 • Gflow i systemet optimeres ved strengregulering, dvs. vi styrer vandmængderne til de forskellige tappesteder og får hermed balance i varmeanlægget
 • Det kan være svært at styre returvarmen til kedlen, minimum 60 grader - dog helst 65 grader c. Vi styrer igennem veksler ved primær pumpe, som kører op og ned i forhold til forbrug

Ved vekselløsning opnår vi et anlæg i sikker balance, hvilket sikrer en bæredygtig drift:

 • Kedelvand passer til kedel og veksler.
 • Veksler minimerer vandspild ved brud i stald/hus.
 • Kørsel med anlæg under tryk minimerer iltning, det vil sige minimering af tærring i rørsæt, ribberør, radiatorer m.v.
 • Kræver ikke så meget af cirkulationspumper og der frigives større overskud til, når der boostes til f.eks. ribbefør ved udtørring af stalde.